Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Hướng dẫn thi công Sàn Ô cờ bán lắp ghép


Quy trình thi công lắp dựng sàn Ô cờ bán lắp ghép

Sàn Ô cờ mặt dưới có hoa văn
Sàn Ô cờ mặt dưới có hoa văn

1. Chuẩn bị dụng cụ


Sau khi có bản vẽ Thiết kế và Coffa bê tông đúc sẵn chuẩn bị cây chống, đà giáo và các dụng cụ cần thiết....

Các bộ phần hệ sàn Ô cờ
Các bộ phần hệ sàn Ô cờ

2. Lắp dựng cây chống đà giáo

Lắp dựng Đà - Chống
Lắp dựng Đà - Chống

3. Lắp dựng Coffa bê tông

Lắp dựng Coffa sàn
Lắp dựng Coffa sàn

4. Lắp dựng Cốt thép

Lắp dựng cốt thép
Lắp dựng cốt thép

5. Lắp dựng hệ thống Điện, Nước6. Nghiệm thu các bộ phận nằm trong sàn

Nghiện thu coffa sàn
Nghiện thu coffa sàn

Cây chống, giàn giáo, Coffa, Cốt thép, Điện Nước....

7. Đổ bê tông sàn

Đổ bê tông sàn Ô cờ
Đổ bê tông sàn Ô cờ

8. Bảo dưỡng bê tông

Bảo dưỡng bê tông sàn
Bảo dưỡng bê tông sàn

9. Tháo dỡ dàn giáo

Tháo dỡ đà chống
Tháo dỡ đà chống

10. Sửa chữa khiếm khuyết, trét lại khe mạch

Trám lại khe mạch
Trám lại khe mạch


11 Nghiệm thu tổng thể phần thô Sàn

Phần thô sàn Ô cờ
Phần thô sàn Ô cờ


0 nhận xét:

Đăng nhận xét